eng
 

Sürdürülebilir Gelecek

Sürdürülebilir bir geleceğin ancak ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ile mümkün olduğunu biliyoruz. Bu anlamda, sürdürülebilir gelecek ve kalkınma için iş dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmada öncü olmak misyonu ile ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacı ile kurulmuş kar amacı gütmeyen sosyal girişim Sürdürülebilirlik Akademisi’ni desteklemekten mutluluk duyuyoruz.